Home

Adwokat

Sanda
Guzierowicz


Czytaj więcej

Zakres usług

Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna gałąź prawa regulująca zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa.

Prawo rodzinne

Delikatna i trudna specyfika spraw rodzinnych wymaga szczególnego zaangażowania. Decyzja o rozwodzie czy separacji jest jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu.

Prawo karne

Oferuję pomoc prawną w postępowaniu karnym, karno- skarbowym, w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Prawo medyczne

Błędy medyczne oraz inne zaniedbania personelu i placówek medycznych mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w dotychczasowym życiu pacjenta i jego najbliższych.

Prawo pracy

Dynamiczne zmiany oraz złożoność regulacji prawa pracy często prowadzą do niejasności oraz sporów pomiędzy stronami stosunku pracy.

Oferta dla firm

Oferta dla przedsiębiorców polega na stałej bądź doraźnej obsłudze prawnej uwzględniającej specyfikę danej działalności gospodarczej.

Blog

Alimenty na dziecko

Zgodnie z art. 133§ 1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, ...

więcej
Koronawirus. Świadczenie postojowe dla osób prowadzą...

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z z...

więcej
adwokat-szczecin-sąd
Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem związanym z poddaniem sprawcy próbie i zapada w formie wyroku....
więcej