alimenty na dziecko adwokat szczecin

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko?

Osoby zobowiązane do alimentacji często zastanawiają się do kiedy muszą płacić alimenty na dziecko i czy osiągnięcie przez dziecko pełnoletności niweczy ten obowiązek.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Mogą to być np. dochody z wynajmu lokalu należącego do dziecka.

Zgodnie z art. 133§ 3 krio, rodzice mogą uchylić się od alimentów świadczonych na rzecz dziecka pełnoletniego, jeżeli:

  • są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub
  • dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Co to oznacza? Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie jest równoznaczne z wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego.

Na dziecko nie trzeba jednak płacić bez końca i przy spełnieniu przesłanek ustawowych można skutecznie dochodzić ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W toku postępowania o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego można więc powoływać się na niedostatek zobowiązanego (trudna sytuacja finansowa rodzica, który płaci alimenty) bądź też brak podejmowania przez dziecko racjonalnych działań zmierzających do uzyskania samodzielności finansowej.

W orzecznictwie przyjmuje się, że rodzice zobowiązani są -wedle swoich możliwości finansowych oraz zdolności dziecka- zapewnić mu edukację pozwalającą na późniejsze znalezienie pracy i usamodzielnienie się. Zasadnicze znaczenie przy sprawach o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego może mieć to czy dziecko po ukończeniu pełnoletności czyni starania o pracę, kontynuuje naukę bądź czy wykazuje rzeczywistą chęć dalszej edukacji i poszerzania umiejętności. Sąd może wziąć także pod uwagę tryb nauki oraz postępy w zdobywaniu kwalifikacji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach o alimenty, zapraszam do kontaktu z kancelarią w Szczecinie- adwokat Sanda Guzierowicz.

 

< Powrót