Honorarium

Honorarium

Koszt porady prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy i rozpoczyna się od kwoty 150 zł brutto. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy koszt porady prawnej zaliczany jest na poczet ustalonego wynagrodzenia.

Honorarium za prowadzenie sprawy uzależnione jest od charakteru sprawy i ustalane jest indywidualnie z klientem przed podpisaniem umowy.

Stosowane systemy wynagrodzenia

W przypadku klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców stosowane jest rozliczenie w systemie ryczałtowym poprzez ustalenie stałej kwoty za określony etap sprawy. Istnieje również możliwość zastosowania systemu success fee polegającego na częściowym uzależnieniu wysokości wynagrodzenia od wyniku powierzonej sprawy.

Dla klientów, którzy korzystają ze stałej obsługi prawnej rekomendowane jest rozliczenie w systemie godzinowym na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na zrealizowanie zlecenia.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przewidywanego wynagrodzenia, uprzejmie zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Bezpłatne porady prawne w Szczecinie dla osób korzystających z pomocy społecznej bądź posiadających status osoby bezrobotnej.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:30-18:30 istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych dla osób korzystających z pomocy społecznej bądź posiadających status osoby bezrobotnej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź mailowy w celu uzgodnienia terminu spotkania.